پارسی پدیا- نظرسنجی

نظرسنجی

به نظر شما زشت نیست که بین ولنتاین و اسفندگان تفاوتی قائل نیستیم و فرهنگ آریایی خودمون را زیر پا گذاشته و فرهنگ غرب را می پرستیم؟
مشکلی ندارد!
 تعداد آرا: 9 24 %
زشته
 تعداد آرا: 6 16 %
خجالت آور است
 تعداد آرا: 6 16 %
مایه ی ننگ است
 تعداد آرا: 13 35 %
بی شرمی است
 تعداد آرا: 3 8 %
نظرسنجی
به نظر شما زشت نیست که بین ولنتاین و اسفندگان تفاوتی قائل نیستیم و فرهنگ آریایی خودمون را زیر پا گذاشته و فرهنگ غرب را می پرستیم؟


نتايج|| آرشیو نظرسنجی