پارسی پدیا- فلسفه سهروردي از جنس ديگري است...

تاریخ: جمعه 08 مرداد 1389 ساعت: 18:49 بازدید: 259 نویسنده: Mehrdad-p70

سردبير نشريه كتاب ماه فلسفه:

  فلسفه سهروردي از جنس ديگري است...

نويسنده حوزه فلسفه و سردبير نشريه كتاب ماه فلسفه، سهروردي را برتر از ديگر فيلسوفان تأثيرگذار ايراني دانست و گفت: فلسفه سهروردي از جنسي ديگر و داراي اصالت و بن‌مايه‌هاي ايراني است. او حكمت اشراق را احياي انديشه‌هاي حكيمان ايران باستان مي‌دانست.


سردبير نشريه كتاب ماه فلسفه:

  فلسفه سهروردي از جنس ديگري است...


نويسنده حوزه فلسفه و سردبير نشريه كتاب ماه فلسفه، سهروردي را برتر از ديگر فيلسوفان تأثيرگذار ايراني دانست و گفت: فلسفه سهروردي از جنسي ديگر و داراي اصالت و بن‌مايه‌هاي ايراني است. او حكمت اشراق را احياي انديشه‌هاي حكيمان ايران باستان مي‌دانست.
 لي اوجبي در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، شهاب‌الدين سهروردي را از فلاسفه قرن ششم هجري و از تأثيرگذارترين فيلسوفان مسلمان در فلسفه اسلامي برشمرد و گفت: به همين دليل كتاب ماه فلسفه در راستاي رسالت خود در صدد برآمده است تا به بهانه بزرگداشت سهروردي در هشتم مرداد، شماره‌ اين ماه خود را به بررسي افكار و انديشه‌هاي او اختصاص دهد.

 ي افزود: همان‌گونه كه در سخن سردبير اين شماره از كتاب ماه فلسفه اشاره كرده‌ام، به نظرم آمد كه سهروردي از چندين وجه داراي مقام فلسفي ارزشمندي است و اين موضوع نشان‌دهنده الزام پرداختن بيش از پيش به اين فيلسوف است، زيرا متأسفانه با وجود ويژگي‌هاي برجسته فلسفه سهروردي، تا چند دهه پيش،آثار منتشر نشده و اثر پژوهشي درخوري درباره وي نگاشته نشده بود. نخستين بار «هانري كربن» در صدد احياي آثار اين فيلسوف برآمد و به اين ترتيب مجموعه منصفات وي در حدود سه دهه پيش احيا شد.

 وجبي سهروردي را برتر از ديگر فيلسوفان تأثيرگذار نظير فارابي و ابن‌سينا خواند و تصريح كرد: نخستين جنبه اهميت نظام فكري سهروردي، ريشه ايراني انديشه‌هاي اوست، ايرانيان در تمامي اعصار در حوزه فرهنگ و تمدن نقش چشم‌گيري را ايفا كرده‌اند كه متأسفانه در دوران معاصر اين افتخارات از ياد رفته و آثار و انديشه‌هاي گذشتگان ايراني ناديده گرفته شده است،تأكيد بر اين مساله از باب تعصب به ايراني بودن نيست، چرا كه تاريخ علم بر درخشش ايرانيان باستان در علوم و فنون گواهي مي‌دهد.

وي در پاسخ به اين سوال كه «آيا مي‌توان سهروردي را با فردوسي به دليل گرايش مشتركشان به ايران باستان مقايسه كرد»، گفت: اين دو از جهت تأكيد بر سنت‌گرايي مشابه‌اند، البته گرايش فردوسي به اسطوره‌هاي ادبي و توجهات سهروردي به حكمت‌هاي عقلي ايران باستان معطوف است به‌گونه‌اي كه او پايه‌هاي فلسفه خود را در اين دوران مي‌داند. نقطه اشتراك اين دو بازگشت به سنت است.

نويسنده كتاب «سهروردي به روايت اشكوري و اردكاني»، يكي ديگر از الزامات اهميت پرداختن به سهروردي را انزواي او در ميان انديشمندان متقدم و متأخر خواند و گفت: كج‌انديشي‌‌هاي برخي فلاسفه و انديشمندان معاصر شيخ اشراق درباره او، سبب شهادتش در دوران جواني و انزواي انديشه‌هاي او شد، انزوايي كه كماكان تا دوران حاضر ادامه يافته است؛ به‌گونه‌اي كه جاي خالي بررسي انديشه و فلسفه او در حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها احساس مي‌شود.

 ويسنده كتاب «ميرداماد، بنيان‌گذار حكمت يماني» افزود: برخي انديشمندان معاصر سهروردي، فلسفه او را كه مبتني بر نور و ظلمت بود، شرك‌آميز مي‌پنداشتند، آنان آراي او را آميخته با شرك مي‌ناميدند در حالي كه سهروردي فرقه‌هاي منحرفي چون مجوس و انديشه‌هاي ماني را مردود مي‌دانست.

 وجبي با اشاره به اين كه بدبيني انديشمندان معاصر سهروردي به وي در حالي است كه او متعصب‌ترين فيلسوف در ميان تمامي فيلسوفان مسلمان است، متذكر شد: به جرأت مي‌توان گفت كه وي بيش از فيلسوفان پيش و پس از خود با آيات و روايات مأنوس بود؛ به‌گونه‌اي كه در يكي از آثار خود مدعي مي‌شود هر انديشه فلسفي كه با قرآن مطابق نيست را بايد به كناري گذارشت، با اين تفاسير ناديده انگاشتن او با اين اندازه تعصب به قرآن و اسلام بي‌انصافي است.

 ردبير نشريه كتاب ماه فلسفه يكي ديگر از ويژگي‌هاي مهم شيخ اشراق را دوره تاريخي تولدش برشمرد و گفت: او زماني پا به عرصه نهاد كه حكمت مشاء و سينوي ـ كه منسوب به ابن سينا هستند ـ به دليل مخالفت‌هاي انديشمنداني نظير فخررازي در حال فروريختن بود، در چنين شرايطي سهروردي فلسفه اسلامي نوين را بدون ايرادات فلسفه ابن سينا پايه‌ريزي كرد.

 ي يكي ديگر از جوانب اهميت پرداختن به سهروردي را نوآوري او در فلسفه ذكر كرد و بيان داشت: شيخ اشراق از معدود فيلسوفان نوآور‌ در مباحث فلسفي و منطق است، كمتر متفكري در منطق نوآوري داشته است اما سهروردي از انديشمنداني است كه در منطق صوري نوآوري ايجاد كرد. اين نوآوري با مبحث تصديقات در قضاياي موجهه مرتبط است، او براي نخستين بار قضاياي موجهه را به قضاياي ضروريه برگرداند و همچنين مبحث مغالطه كه از مهم‌ترين مباحث منطق است را بسط داد و فروعات بسياري به آن افزود.

اوجبي نقش و نوآوري‌هاي سهروردي در فلسفه را گسترده خواند و گفت: او براي نخستين بار بحث اصالت نور را مطرح كرد،‌ تا آن دوران تمامي فلاسفه، از خداوند به «واجب‌الوجود» ـ كه ريشه در انديشه‌هاي يونانيان دارد ـ تعبير مي‌كردند، اما سهروردي نخستين انديشمندي است كه خداوند را به «نور» تعبير كرد؛ همان‌‌گونه كه در قرآن كريم نيز خداوند به عنوان نور آسمان‌ها و زمين ياد مي‌شود.

 وي افزود: مجموعه اين ويژگي‌هاست كه سهروردي را از تمامي فيلسوفان مسلمان ممتاز كرده است و اين الزام را به‌ وجود مي‌آورد كه مجامع و محافل انديشه به طور جدي بررسي انديشه‌ها و آثار او را در دستور كار خود قرار دهند و در همين راستا اين شماره از كتاب ماه فلسفه نيز به بررسي شخصيت، زندگي و آراي شيخ اشراق اختصاص دارد.

 وجبي توجه به مقالات پژوهشگران جوان را از ويژگي‌هاي اين شماره از كتاب ماه فلسفه عنوان كرد و گفت: مقالات اين ويژه‌نامه در بر گيرنده چند محور است، مقالات بخش «حيات سهروردي» داراي جنبه انتقادي و نكاتي تازه درباره مرگ و تولد او است كه پيش از اين به آنها اشاره نشده بود.

 وي افزود: در بخش نقد و بررسي نيز مقالات متعددي به نقد و بررسي آثار شيخ اشراق، ديدگاه‌هاي او درباره نبوت و ولايت، نقد انديشه‌هاي شخصيت‌هاي منتقد او نظير انديشه‌هاي دواني و همچنين واكاوي ديدگاه‌هاي عقلي سهروردي اختصاص دارد. عنصر كليدي عشق در آثار سهروردي نظير كتاب «مونس‌العشاق» كه به عنوان اثري سمبليك و ارزشمند مطرح است، از ديگر مقالات اين بخش به شمار مي‌رود كه نقش عشق را در فلسفه او مي‌كاود.

 سردبير نشريه كتاب ماه فلسفه يكي از بخش‌هاي جالب توجه شماره مرداد ماه اين نشريه را مقايسه تطبيقي حكمت اشراق سهروردي با انديشه‌هاي تائو و مكتب تائوئيسم دانست و گفت: از ديگر قسمت‌هاي ارزشمند و خواندني اين نشريه گفت‌وگو با پروفسور غلامحسين ابراهيمي‌ديناني به عنوان يكي از بزرگترين سهروردي‌پژوهان معاصر است.

وي افزود: دو مقاله مهم به نويسندگي محمد ابوريان از سهروردي‌پژوهان عرب كه داراي نگاه‌هاي انتقادي در باب طبقه‌بندي آثار سهروردي است و همچنين مقاله‌شناسي از ديگر بخش‌هاي خواندني و مفيد اين شماره از كتاب ماه فلسفه هستند.

كتاب ماه فلسفه نشريه‌اي است كه به صورت ماهانه از سوي موسسه فرهنگي خانه كتاب با سردبيري علي اوجبي درباره مباحث جديد اين حوزه و آسيب‌شناسي‌هاي آن منتشر مي‌شود.
papedia.blogveb.com


موضوعات:بزرگان و مشاهیر پارسی ,

بر چسب: ,
--فلسفه-سهروردي-از-جنس-ديگري-است... --فلسفه-سهروردي-از-جنس-ديگري-است... --فلسفه-سهروردي-از-جنس-ديگري-است... --فلسفه-سهروردي-از-جنس-ديگري-است... --فلسفه-سهروردي-از-جنس-ديگري-است... امتیاز : 1176 دیدگاه(0)

ارسال نظر

نام شما
وب سایت
پست الکترونیک
پیام
درج شکلک
نظر خصوصی
کد امنیتی

نظرات


صفحات نظرات
1 |
نظرسنجی
به نظر شما زشت نیست که بین ولنتاین و اسفندگان تفاوتی قائل نیستیم و فرهنگ آریایی خودمون را زیر پا گذاشته و فرهنگ غرب را می پرستیم؟


نتايج|| آرشیو نظرسنجی