پارسی پدیا- از پرسپولیس تا پرسپولیس......

تاریخ: پنجشنبه 17 تیر 1389 ساعت: 14:22 بازدید: 303 نویسنده: Mehrdad-p70
 اول این پرسپولیس....


تخت جمشید ( پارسه ) ( پرسپولیس )
تخت جمشید كه ایرانیان پارسه و یونانیان پرسپولیس می خوانندش نه یك پایتخت سیاسی بلكه كانون ملی و نماد یكپارچگی شاهنشاهی نوپای هخامنشی بود. آنچه بنیانگذار تخت جمشید، داریوش بزرگ در نظر داشت دولتی بود كه در سایه اقتدار آن اقوام گوناگون با خصوصیت های فرهنگی و سنتهای خاص خود و با حفظ زبان و مذهب و آئینهای خود به آرامش در كنار هم زندگی كنند.
اصولی كه بر پایه آن 2566 سال پیش به دست كوروش بزرگ بنیان نهاده شد، دگرباره در سنگ نبشته ای از داریوش بزرگ بازتاب یافت.
((من داریوش شاه، ناتوانان را پشتیبان هستم واجازه نخواهم داد كه توانمندان به آنان بیداد روا دارند. ... ای مردم به اراده اهورامزدا من داریوش، از شما می خواهم كه ناتوانان را پشتیبان باشید و در برابر توانمندان و توانگران بیدادگر بایستید))
روح دادگری و انسان دوستی در دولتی كه به پیام اخلاقی خود نیك آگاه بود و خود پرچم دار این آرمانها بود می بایست در معماری و هنر آن نیز بازتاب می یافت. سمبل اقتدار و شكوه شاهنشاهی هخامنشی تخت جمشید بود و می باشد و هنر آن اقوام و نژادهای گوناگون از لیبی و اتیوپی ، مصر و هندوستان ، از رودخانه دانوب تا رود سند ، از كوهستانهای قفقاز تا دشتهای آسیای میانه و از دریاچه آرال تا خلیج همیشه فارس همه را اطمینان بخش این نكته بود كه:
هرنوع نژاد، مذهب، زبان و رنگ پوست همه برابر یك جامعه بزرگ می باشند.
داریوش بزرگ معماران و هنرمندان را از چهار گوشه شاهنشاهی پهناورش گرد آورد تا با مصالح و فنون خاص خود و طرح ریزی و اجرای ایرانی بناهایی بیافرینند كه در جهان همتایی نداشتند و از نظر شكوهمندی و نیز ابداع فنون نوین معماری و ظرافت در شمار عجایب دوران باستان بشمار می رود.

پِرسِه پُلیس ( پرسپولیس )
[B][SIZE="2"]نام مشهور غربی تخت‌جمشید ، یعنی پِرْسِهْ پُلیْس (Perse Polis) ریشه غریبی دارد. در زبان یونانی، پْرسهْ‌پُلیْس و یا صورت شاعرانه آن پِرْسِپ‌ْتوُلیْس Persep tolis لقبی است برای آِتِنه، الهه خرد و صنعت و جنگ و «ویران‌كننده شهرها» معنی می دهد. این لقب را آشیل، شاعر یونانی سده پنجم ق.م در چكامه مربوطه به پارسیان به حالت تجنیس و بازی با الفاظ، در مورد «شهر پارسیان» به كار برده است (سُوكنامه پارسیان، بیت 65). این ترجمه نادرست عمدی به صورت ساده‌‌ترش، یعنی پرسه پلیس، در كتب غربی رایج گشته و از آن‌جا به مردم امروزی رسیده است. خود ایرانیان نام «پارسه» را چند قرن پس از برافتادنش فراموش كردند چون كتیبه‌ها را دیگر نمی‌توانستند بخوانند و در دوره ساسانی آن را «صدستون» می‌خواندند. البته مقصود از این نام، تنها كاخ صدستون نبوده است بلكه همه بناهای روی صفه را بدان اسم می‌شناخته‌اند. در دوره‌های بعد در خاطر ه مردم فارس، «صدستون» به «چهل‌ستون» و «چهل‌منار» تبدیل شد. جُزَفا باربارو، از نخستین اروپاییانی كه این آثار را دیده است (سال 1474 میلادی)، آن را ِچْل‌‌مِنار (چهل‌منُار) خوانده است. پس از برافتادن هخامنشیان خط و زبان آنها نیز بتدریج نامفهوم شد و تاریخ آنان از یاد ایرانیان برفت و خاطره‌ شان با یاد پادشاهان افسانه‌ای پیشدادی و نیمه تاریخی كیانی درهم آمیخت و بنای شكوهمند پارسه را كار جمشید پادشاه افسانه‌ای كه ساختمان‌های پرشكوه و شگرف را به او نسبت می‌دادند دانستند و كم‌كم این نام افسانه‌ای را بر آن بنا نهادند....و حالا این پرسپولیس


هامنطور که گفته شد پرسپولیس نام یکی از زیباترین مجسمه های تخت جمشید است و از این نظر پرسپولیس کاملا ایرانی و پارسی است و حالا چرا نام این باشگاه محبوب از پرسپولیس به پیروزی تغییر یافت را نمی فهمم البته هنوز سرخ جامگان و طرفداران آن ها واخیرا هم در تمامی برنامه های تلویزیونی پرسپولیس را با نام زیبا واصلی خودش یعنی "پرسپولیس" مورد خطاب قرار می دهند وحتی تیم های والیبال و... این باشگاه به طور رسمی پرسپولیس نامیده می شوند.
از این حرف ها که بگذریم دیشب (28/10/1388 ) برای سومین بار طبق نظرسنجی و آمارگیری در برنامه 90 پرسپولیس با 51 درصد به عنوان پرطرفدارترین و محبوب ترین تیم ایران معرفی شد که این حقیقتی بود غیرقابل انکار ( استقلال هم باید هنوز در رؤیای کسب این مهم باشد و تیم های اصفهانی (البته بسیار محترم هستند) باید خوابش را ببینند آن هم با 3درصد طرفدار که فقط 2درصد از تیم شاهین بیش تر بود!!

پا را فراتر گذاشته و ادعایی به حق داریم و می گوییم پرسپولیس پرطرفداترین تیم آسیا (که AFC هم آن را اعلام کرد) و بهترین تیم ایران (طبق آمار فیفا چند سال است که بهترین تیم ایران در رده بندی جهانی بوده است) و جزء 10 تیم پر طرفدار جهان نیز می باشد.

ادامه مطلب را حتما بخوانید.......................................................................................

 اول این پرسپولیس....


تخت جمشید ( پارسه ) ( پرسپولیس )
تخت جمشید كه ایرانیان پارسه و یونانیان پرسپولیس می خوانندش نه یك پایتخت سیاسی بلكه كانون ملی و نماد یكپارچگی شاهنشاهی نوپای هخامنشی بود. آنچه بنیانگذار تخت جمشید، داریوش بزرگ در نظر داشت دولتی بود كه در سایه اقتدار آن اقوام گوناگون با خصوصیت های فرهنگی و سنتهای خاص خود و با حفظ زبان و مذهب و آئینهای خود به آرامش در كنار هم زندگی كنند.
اصولی كه بر پایه آن 2566 سال پیش به دست كوروش بزرگ بنیان نهاده شد، دگرباره در سنگ نبشته ای از داریوش بزرگ بازتاب یافت.
((من داریوش شاه، ناتوانان را پشتیبان هستم واجازه نخواهم داد كه توانمندان به آنان بیداد روا دارند. ... ای مردم به اراده اهورامزدا من داریوش، از شما می خواهم كه ناتوانان را پشتیبان باشید و در برابر توانمندان و توانگران بیدادگر بایستید))
روح دادگری و انسان دوستی در دولتی كه به پیام اخلاقی خود نیك آگاه بود و خود پرچم دار این آرمانها بود می بایست در معماری و هنر آن نیز بازتاب می یافت. سمبل اقتدار و شكوه شاهنشاهی هخامنشی تخت جمشید بود و می باشد و هنر آن اقوام و نژادهای گوناگون از لیبی و اتیوپی ، مصر و هندوستان ، از رودخانه دانوب تا رود سند ، از كوهستانهای قفقاز تا دشتهای آسیای میانه و از دریاچه آرال تا خلیج همیشه فارس همه را اطمینان بخش این نكته بود كه:
هرنوع نژاد، مذهب، زبان و رنگ پوست همه برابر یك جامعه بزرگ می باشند.
داریوش بزرگ معماران و هنرمندان را از چهار گوشه شاهنشاهی پهناورش گرد آورد تا با مصالح و فنون خاص خود و طرح ریزی و اجرای ایرانی بناهایی بیافرینند كه در جهان همتایی نداشتند و از نظر شكوهمندی و نیز ابداع فنون نوین معماری و ظرافت در شمار عجایب دوران باستان بشمار می رود.

پِرسِه پُلیس ( پرسپولیس )
[B][SIZE="2"]نام مشهور غربی تخت‌جمشید ، یعنی پِرْسِهْ پُلیْس (Perse Polis) ریشه غریبی دارد. در زبان یونانی، پْرسهْ‌پُلیْس و یا صورت شاعرانه آن پِرْسِپ‌ْتوُلیْس Persep tolis لقبی است برای آِتِنه، الهه خرد و صنعت و جنگ و «ویران‌كننده شهرها» معنی می دهد. این لقب را آشیل، شاعر یونانی سده پنجم ق.م در چكامه مربوطه به پارسیان به حالت تجنیس و بازی با الفاظ، در مورد «شهر پارسیان» به كار برده است (سُوكنامه پارسیان، بیت 65). این ترجمه نادرست عمدی به صورت ساده‌‌ترش، یعنی پرسه پلیس، در كتب غربی رایج گشته و از آن‌جا به مردم امروزی رسیده است. خود ایرانیان نام «پارسه» را چند قرن پس از برافتادنش فراموش كردند چون كتیبه‌ها را دیگر نمی‌توانستند بخوانند و در دوره ساسانی آن را «صدستون» می‌خواندند. البته مقصود از این نام، تنها كاخ صدستون نبوده است بلكه همه بناهای روی صفه را بدان اسم می‌شناخته‌اند. در دوره‌های بعد در خاطر ه مردم فارس، «صدستون» به «چهل‌ستون» و «چهل‌منار» تبدیل شد. جُزَفا باربارو، از نخستین اروپاییانی كه این آثار را دیده است (سال 1474 میلادی)، آن را ِچْل‌‌مِنار (چهل‌منُار) خوانده است. پس از برافتادن هخامنشیان خط و زبان آنها نیز بتدریج نامفهوم شد و تاریخ آنان از یاد ایرانیان برفت و خاطره‌ شان با یاد پادشاهان افسانه‌ای پیشدادی و نیمه تاریخی كیانی درهم آمیخت و بنای شكوهمند پارسه را كار جمشید پادشاه افسانه‌ای كه ساختمان‌های پرشكوه و شگرف را به او نسبت می‌دادند دانستند و كم‌كم این نام افسانه‌ای را بر آن بنا نهادند....و حالا این پرسپولیس


هامنطور که گفته شد پرسپولیس نام یکی از زیباترین مجسمه های تخت جمشید است و از این نظر پرسپولیس کاملا ایرانی و پارسی است و حالا چرا نام این باشگاه محبوب از پرسپولیس به پیروزی تغییر یافت را نمی فهمم البته هنوز سرخ جامگان و طرفداران آن ها واخیرا هم در تمامی برنامه های تلویزیونی پرسپولیس را با نام زیبا واصلی خودش یعنی "پرسپولیس" مورد خطاب قرار می دهند وحتی تیم های والیبال و... این باشگاه به طور رسمی پرسپولیس نامیده می شوند.
از این حرف ها که بگذریم دیشب (28/10/1388 ) برای سومین بار طبق نظرسنجی و آمارگیری در برنامه 90 پرسپولیس با 51 درصد به عنوان پرطرفدارترین و محبوب ترین تیم ایران معرفی شد که این حقیقتی بود غیرقابل انکار ( استقلال هم باید هنوز در رؤیای کسب این مهم باشد و تیم های اصفهانی (البته بسیار محترم هستند) باید خوابش را ببینند آن هم با 3درصد طرفدار که فقط 2درصد از تیم شاهین بیش تر بود!!

پا را فراتر گذاشته و ادعایی به حق داریم و می گوییم پرسپولیس پرطرفداترین تیم آسیا (که AFC هم آن را اعلام کرد) و بهترین تیم ایران (طبق آمار فیفا چند سال است که بهترین تیم ایران در رده بندی جهانی بوده است) و جزء 10 تیم پر طرفدار جهان نیز می باشد.

تاریخچه پرسپولیس
پیش از انقلاب
دهه ۱۳۴۰
بازیکنان آغازگر نخستین بازی رسمی باشگاه پرسپولیس (پس از پیوستن شاهینی‌ها) برابر تاج در روز ۱۶ فروردین ۱۳۴۷ در ورزشگاه امجدیه. مربی پرسپولیس پرویز دهداری بود.

باشگاه ورزشی پرسپولیس در دی سال ۱۳۴۲ به دست علی عبدُه در اوین و جاده قدیم شمیرانات بنیانگذاری شد. باشگاه اصلاً در بولینگ و چند ورزش دیگر فعال بود (بولینگ عبده) و یک تیم فوتبال در دسته دوم تهران داشت. مالک این باشگاه «شرکت سی.آر.سی» بود که به جز عبده، فاطمه پهلوی و همسرش محمد خاتم از سهامداران عمده آن بودند.
از شاهين
شاهين باشگاهي بود که در سال 1321 به دست يک معلم به نام دکتر عباس اکرامي با همکاري و همراهي گروهي از بهترين جوانان کشور که عمدتاً دانشجو بودند ، بنا نهاده شد و مفاخر بزرگي چون اميرمسعود برومند ، امير عراقي ، شکيبي ، فاخري ، انصاري ، دکتر نادر افشار ، مرحوم پرويز دهداري ، حسينعلي کلاني ، جعفر کاشاني ، همايون بهزادي ، حميد شيرزادگان ، و ... تربيت کرده و به جامعه فوتبال ايران تقديم نمود .

شاهين داراي 402 تيم جوان با 62 شعبه در سطح کشور بود که دکتر اکرامي اين تيم را بر پايه 3 اصل ( اخلاق ، تحصيل و علم و ورزش ) استوار ساخته بود .

شاهين در آن روزگار ، تنها دفتري بود در ورزشگاه امجديه ( شيرودي فعلي ) که بازيکنانش براي تعليم در آنجا گرد هم مي آمدند . اين باشگاه براي اولين بار آموزش فوتبال را به صورت کتابي و از روي اصول ، شروع کرد و نخستين جزوه آموزشي را که در بر گيرنده اصول ورزش فوتبال بود ، و با استفاده از منابع جهاني تهيه و تنظيم گشته بود ، جهت يادگيري در اختيار اعضاي خود قرار داد .

اين تيم به جهت سيستم و قدرت عجيبي که بازيکنانش در کار حمله داشتند به ندرت اجازه ميداد حريفانش ( حتي بزرگترينشان ) خود را از شکست نجات دهند . ليکن بي درايتي و عدم دور انديشي مديران وقت باشگاه و کج سليقگي و انفعال دستگاه ورزش وقت کشور ، دست به دست هم داد و باعث شد بدليل پاره اي مسائل بعد از بازي اين تيم با تهرانجوان در هفته دهم ( در تاريخ 16/4/1346 ) اين باشگاه منحل گردد .

در ان بازي ناظم گنجاپور با وارد کردن سه گل در دقايق 61 ، 68 و 75 به درون دروازه تهرانجوان اين افتخار را بدست آورد که تا تمام کننده کتاب پيروزي هاي شاهين براي هميشه باشد .

آن روز شاهين در هفته دهم بازي ها با 18 امتياز از 10 ديدار ( در آن زمان براي هر پيروزي 2 امتياز منظور مي شد ) و 19 گل زده و 7 گل خورده در صدر و دارايي با 16 امتياز در رديف دوم قرار گرفته بود .

اين بازي آخرين بازي شاهين بود در حالي که در اين فصل ، 3 هفته از بازي هاي اين تيم مقابل شهرباني ، ديهيم و تاج ( 6 تاي ها ! ) باقي مانده بود ، ناگهان با اطلاعيه رسمي سازمان تربيت بدني از تاريخ 20/4/1346 شاهين منحل گرديد . پس از انحلال شاهين ، بازيکنان آن همچنان يکپارچگي خود را حفظ کردند و حدود يک سال محروميت را با ادامه بازي ها و تمرينات خود در زمين هاي خاکي ، سپري نمودند . تا اين که باشگاه هاي مطرح آن روز در صدد جذب اين جوانان بي رقيب بر آمدند و از آن جمله باشگاه پاس خواهان کاشاني ، کلاني و همايون بهزادي بود و بعضي از باشگاه هاي ديگر هم بقيه آنان را مدنظر قرار داده بودند لذا شاهينيا به تکاپو افتادند تا از تفرق و پراکندگي مجموعه خود جلوگيري به عمل آورند ( از آن جمله مرحوم پرويز دهداري را مي توان نام برد ) و بر آن شدند تا اين مجموعه را در باشگاه پرسپوليس گردهم آورند.

در آن سو، و در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶؛ باشگاه شاهین که در دهه ۱۳۴۰ بازیکنان زیادی در تیم ملی ایران داشت و در میان مردم محبوب بود، به دستور سازمان ورزش و تفریحات ایران رسماً منحل شد. با رایزنی‌های عبده با پرویز دهداری (مربی شاهین) و مسعود برومند (سرپرست شاهین)، بیشتر بازیکنان باشگاه شاهین به پرسپولیس پیوستند و باعث شهرت و محبوبیت آن شدند. دهداری مربی و برومند سرپرست پرسپولیس شدند و باشگاه توانست در مسابقات رده‌بندی دسته‌های کشور در گروه خود اول شود و به بالاترین دسته لیگ فوتبال ایران راه یابد. آن‌ها در مسابقات قهرمانی آسیا (مسابقاتی که میان تبم‌های ایرانی برای شرکت در جام باشگاه‌های آسیا برگزار شد) نیز قهرمان شدند و به عنوان نخستین نماینده ایران به جام باشگاه‌های آسیا رفتند.

دهه ۱۳۵۰
بازیکنان پرسپولیس در سال ۱۳۵۰. پرسپولیس در این سال با ۱۳ پیروزی و ۱ شکست از ۱۴ بازی جام منطقه‌ای ایران ۱۳۵۰ به نخستین قهرمانی تاریخ خود رسید.
پس از کوچ بازیکنان پرسپولیس به پیکان، بازگشتشاناعلام حرفه‌ای‌گری و آماتوری دوباره و قهرمانی در جام منطقه‌ای، جام تخت جمشید در سال ۱۳۵۲ بازگشایی شد. در ۵ دوره‌ای که از این جام برگزار شد، پرسپولیس همواره از بهترین تیم‌ها بود و به ۲ قهرمانی (۱۳۵۲ و ۱۳۵۴) و ۳ نایب‌قهرمانی (۱۳۵۳، ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶) رسید. جام تخت جمشید ۱۳۵۷ نیز در حال انجام بود که با روی‌دادن انقلاب نیمه‌کاره ماند. پرسپولیس در این جام با یک امتیاز کمتر از شهباز دوم بود.
پس از انقلاب
دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰

پس از انقلاب، بسیاری از بازیکنان تیم عوض شدند،[۱۱][۲۳] اما توانستند در جام شهید اسپندی قهرمان شوند.[۱۶] با آغاز جنگ ایران و عراق و دهه ۱۳۶۰، لیگ فوتبال سراسری ایران تعطیل شد و پرسپولیس تنها در جام باشگاه‌های تهران شرکت می‌کرد.[۱۲] این باشگاه در ۱۰ دوره برگزاری این جام در دهه ۶۰، به ۷ قهرمانی و ۲ نایب‌قهرمانی دست یافت.
دهه ۱۳۷۰، برای باشگاه موفقیت‌آمیز بود و با یک قهرمانی در جام برندگان جام آسیا آغاز شد. پرسپولیس در ۱۰ دوره جام آزادگان شرکت کرد و به ۴ قهرمانی و ۳ نایب‌قهرمانی دست‌یافت. این باشگاه در این سال‌ها از پایه‌های اصلی تیم ملی فوتبال ایران بود، تا جایی که در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه ۹ نفر از ۲۲ بازیکن ایران در آن زمان عضو این تیم بودند. پرسپولیس در این دهه به ۲ قهرمانی جام حذفی و ۳ بار سومی جام باشگاه‌های آسیا نیز دست یافت.

دهه ۱۳۸۰
هواداران پرسپولیس در بازی با سپاهان در هفته پایانی لیگ برتر ۸۷-۸۶. پرسپولیس با برد سپاهان پس از ۶ سال نخستین قهرمانی‌اش را به دست آورد.
..و اما
در جواب سيد صالحي که در مصاحبه اش گفت"ما به اين جام احتياج نداريم . ما خيلي جام گرفتيم و جام نديده نيستيم" خواستيم به اين آدم بي‌سواد تذکر بدهيم که خوشبختانه هم‌اکنون نهضت سواد آموزي درحال ثبت نام هست و بهتره که سيد صالحي در اين کلاس‌ها شرکت کند و پس از کسب توانايي در خواندن و نوشتن تاريخچه باشگاه پرسپوليس را بخواند و با تاريخچه تيم سپاهان مقايسه کند.
جام هاي سپاهان: (برگرفته از سايت رسمي باشگاه سپاهان)
65قهرمان جام حذفي
85قهرمان جام حذفي
83 قهرمان جام حذفي
81 قهرمان ليگ برتر
50 و 74 و 77 و 81 بهترين تيم شهرستاني
74 قهرمان جام نقش جهان
سال52 قهرماني دسته دوم!!!

افتخارات پرطرفدارترين تيم آسيا (پرسپوليس):
قهرمان هفتمين دوره ليگ برتر ايران (????)
نايب قهرمان جام حذفي ايران 1385
قهرمان اولين دوره ليگ برتر ايران 1381
مقام سوم جام باشگاه‌هاي آسيا ????
نايب قهرمان ليگ آزادگان کشور ????
قهرمان جام حذفي ايران ????
قهرمان ليگ آزادگان کشور ????
مقام سوم جام باشگاه‌هاي آسيا ????
نايب قهرمان ليگ آزادگان کشور ????
قهرمان ليگ آزادگان کشور ????
مقام سوم جام باشگاه‌هاي آسيا ????
قهرماني ليگ آزادگان کشور ????
مقام چهارم جام باشگاه‌هاي آسيا ????
قهرمان ليگ ازادگان ????
مقام چهارم ليگ آزادگان ????
نايب قهرمان ليگ کشور ????
نايب قهرمان سومين دوره جام در جام آسيا ????
قهرمان سوپرجام تهران ????
نايب قهرمان ليگ ازادگان ????
قهرمان جام حذفي کشور ??-????
مقام سوم در ليگ ازادگان ????
قهرماني جام حذفي ايران ????
نايب قهرماني در فوتبال دسته اول تهران ????
قهرمان اولين دوره جام در جام آسيا ??-????
قهرماني در فوتبال دسته اول تهران ????
نايب قهرمان اولين دوره ليگ آزادگان ????
قهرمان باشگاه‌هاي دسته اول تهران ????
قهرمان باشگاه‌هاي دسته اول تهران ????
قهرمان جام حذفي ايران ????
قهرمان جام حذفي تهران ????
قهرمان فوتبال باشگاه‌هاي دسته اول تهران ????
قهرمان فوتبال باشگاه‌هاي دسته اول تهران ????
نايب قهرمان جام باشگاه‌هاي دسته اول تهران ????
قهرمان جام باشگاه‌هاي تهران ????
قهرمان جام حذفي تهران ????
قهرمان جام وحدت ????
نايب قهرمان جام حذفي تهران ????
قهرماني در ليگ دسته اول تهران ????
قهرمان جام شهيد اسپندي(ليگ سراسري) ????
نايب قهرمان ششمين دوره ليگ تخت جمشيد ????
نايب قهرمان پنجمين دوره ليگ تخت جمشيد ????
نايب قهرمان چهارمين دوره ليگ تخت جمشيد ????
قهرمان سومين دوره ليگ تخت جمشيد ????
نايب قهرمان دومين دوره ليگ تخت جمشيد ????
قهرمان اولين دوره ليگ تخت جمشيد ????
نايب قهرمان جام باشگاه‌هاي تهران ????
مقام سوم ليگ منطقه‌اي ايران ????
نايب قهرمان باشگاه‌هاي تهران ????
قهرماني مسابقات مقدماتي جام منطقه‌اي ????
نايب قهرماني جام حذفي ايران ????

سيد صالحي عزيز هر وقت کلاس‌هاي نهضت سواد آموزي تمام شد و توانستي مطالب بالا را بخواني بد نيست مطالب زير را هم بداني:
پرسپوليس تنهاتيم فوتبال در آسيا است که سه مرد سال فوتبال آسيا (علي دايي، مهدي مهدوي‌کيا، علي کريمي) رامعرفي کرده‌است. تنها تيمي که در ليگهاي ايران توانسته يک فصل را بدون شکست پشت سر بگذارد. تيمي که بيشترين قهرماني ليگ کشور را با 9 بار قهرماني داراست و تيم استقلال با 6 عنوان در رده ي دوم قرار دارد.
برگرفته از: کلوب پرسپوليس و دانشنامه آزاد ويکي پدي

نظر شما چيه؟؟؟

با آغاز دهه ۱۳۸۰، لیگ برتر فوتبال ایران راه‌اندازی شد و پرسپولیس در نخستین دوره آن قهرمان شد. فصل بعد، پرسپولیس از نخستین دوره لیگ قهرمانان آسیا حذف شد و در لیگ نتایج خوبی نگرفت. این سال‌ها آغاز دورانی بود که سالنامه رسمی باشگاه آن را «دوران جدال با بحران» نامیده‌است، تا جایی که پرسپولیس حتی مقام ۹ام لیگ را هم تجربه کرد. دو فصل بعد، پرسپولیس در جام خلیج فارس ۸۷-۱۳۸۶ به قهرمانی رسید و به لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۹ راه‌یافت. این باشگاه از آن زمان تاکنون به توفیق چندانی نرسیده‌است.
نام، نماد و رنگ
پرسپولیس یک واژهٔ یونانی به معنای شهر پارسی است که از دو واژهٔ «پرسه» (به یونانی:‎Πέρσης ) به معنای پارسی و «پولیس» (به یونانی:‎Πόλις ) به معنای شهر تشکیل شده‌است. یونانیان باستان به پارسه یا تخت جمشید، پایتخت دودمان هخامنشیان، پرسپولیس می‌گفتند.

در سال ۱۳۶۰، سازمان تربیت بدنی نام بولینگ عبده را به مجموعه ورزشی شهید چمران تغییر داد و قرار شد پرسپولیس از سال ۱۳۶۱، با نام دیگری فعالیت کند. بازیکنان در اعتراض به این تصمیم، در بازی با هما در جام باشگاه‌های تهران حاضر نشدند و قهرمانی این مسابقات را از دست دادند. در دی ۱۳۶۵، پرسپولیس تحت پوشش بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی قرار گرفت. بنیاد مستضعفان تصمیم گرفت نام تیم را به «آزادی» تغییر دهد. بازیکنان با این تغییر نام موافق نبودند در ۲۷ بهمن ۱۳۶۵، نام باشگاه رسماً به «پیروزی» تغییر یافت. اداره کل تربیت بدنی استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «این تغییر نام به پیشنهاد بازیکنان صورت گرفته‌است.» با این وجود، رسانه‌ها و مردم ایران بیشتر نام پرسپولیس را به کار می‌برند.

در آگهی ثبت نمادی که شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در سال ۱۳۷۰ به ثبت رسانده، این توضیح آمده‌است: «کلمه پرسپولیس و علامت فانتزی. تصویر جامی که از دو طرف با دو سر اسب هخامنشی تلاقی دارد.»
به جز فصل ۸۶-۱۳۸۵ و چند بازی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۹ که بازیکنان پرسپولیس لباس‎های راه‌راه سفید و قرمز پوشیدند،از آغاز همواره رنگ اصلی لباس پرسپولیس قرمز بوده‌است و یکی از نمادهای این تیم محسوب می‌شود. از این رو آنان را «ارتش سرخ» و «سرخپوشان» می‌نامند.
پرسپولیس در فرهنگ عامه
پرسپولیس به عنوان یک باشگاه فوتبال، کاملاً در میان مردم ایران شناخته‌شده‌است. عادل فردوسی‌پور در مجله ورلدساکر در این باره می‌نویسد: «نخستین پرسشی که هواداران فوتبال در ایران از یکدیگر می‌پرسند این است که قرمز هستی یا آبی؟» رسانه‌های ایران به شدت اخبار این باشگاه را پوشش می‌دهند و «حاشیه»‌های زیادی پیرامون افراد حاضر در باشگاه است.[ افکار عمومی ایران امروز نیز همانند دیگر جوامع،تحت تاثیر این رسانه‌های ورزشی قرار دارند. در پی این مسائل و شعارهای خاص روی سکوهای ورزشگاه، در سال‌های اخیر امنیت شغلی مدیران عامل و مربیان این باشگاه همواره در خطر قرار داشته‌است. جان دیوردن، نویسنده وب‌گاه گل در گزارشی با نام «تردید آسیا: آیا مربیگری پرسپولیس بزرگترین و دشوارترین کار در فوتبال آسیا است؟»، جو رسانه‌ها را «جانوری ترسناک» و مربیگری این تیم را «شغلی پرفشار» توصیف می‌کند.

در سال ۱۳۸۳، مسعود ده‌نمکی ساخت فیلم مستندی با نام کدام استقلال؟ کدام پیروزی؟ را درباره شهرآورد تهران آغاز کرد که در سال ۱۳۸۵ به پایان رسید. در فصل ۸۷-۱۳۸۶ نیز که به قهرمانی پرسپولیس در جام خلیج فارس منتهی شد، فیلم مستندی با نام مردان پرسپولیس درباره این باشگاه ساخته‌شد. قرار بود قسمت دوم این فیلم در سال بعد ساخته شود که با مخالفت داریوش مصطفوی، مدیرعامل آن زمان پرسپولیس این فیلم ساخته‌نشد. سانسور و کیفیت ساخت این فیلم با انتقادهایی همراه بود. در دهه‌های ۱۳۴۰، (عزیز اصلی) ۱۳۵۰ (محراب شاهرخی) و ۱۳۷۰ (احمدرضا عابدزاده، علی پروین، حمید استیلی و افشین پیروانی) نیز شماری از بازیکنان این باشگاه در فیلم‌های سینمای ایران به بازیگری پرداختند.

در سال ۱۳۸۸، پرسپولیس به عنوان نخستین باشگاه ایرانی ساخت سرود رسمی‌اش را با همکاری داریوش خواجه‌نوری، خواننده و گیتاریست ایرانی آغاز کرد. پیش از این نیز خوانندگانی مانند فرزین برای پرسپولیس خوانده‌بودند. قاسم افشار نیز در دهه ۷۰ آلبومی با نام «قرمزته» منتشر کرده‌بود.
ورزشگاه و زمین تمرین
ورزشگاه خانگی
پیش از انقلاب

پرسپولیس پیش از ساخته شدن ورزشگاه آزادی، بازی‌های خود را در ورزشگاه امجدیه (شهید شیرودی کنونی) برگزار می‌کرد و زمانی که بنیانگذاری شده‌بود، ورزشگاهی مجهز به استخر، زمین ژیمناستیک و بولینگ در مجموعه بولینگ عبده (شهید چمران کنونی) داشت. این مجموعه در مرداد ۱۳۵۷ آتش گرفت.
عبده در شهرک اکباتان زمینی خرید و در آن‌جا یک ورزشگاه فوتبال با نام «آپادانا» بنا کرد. پرسپولیس به علت کمبود امکانات برای هوادارانش و همکاری‌نکردن دیگر باشگاه‌ها، تنها یک بازی در ورزشگاه آپادانا انجام داد و پس از آن، از آپادانا به عنوان زمین تمرین استفاده کرد. به دلیل حمایت نکردن دیگر باشگاه‌های ایران از حرفه‌ای‌گری پرسپولیس، عبده در سال ۱۳۵۲ ورزشگاه آپادانا را به ارزش ۲۰۰٬۰۰۰ تومان به باشگاه راه‌آهن فروخت. ورزشگاه آپادانا امروز ورزشگاه راه‌آهن نامیده می‌شود و در همسایگی ورزشگاه شهید دستگردی قرار دارد. پس از انقلاب، در سال ۱۳۵۹ بنیاد مستضعفان و جانبازان دارایی‌های باشگاه را مصادره کرد.

پس از انقلاب
باشگاه پرسپولیس ورزشگاه اختصاصی ندارد و برای بازی‌های خانگی خود ورزشگاه آزادی تهران را اجاره می‌کند. تیم ملی فوتبال ایران و استقلال تهران نیز در این ورزشگاه به میدان می‌روند.
در پی بازسازی چمن ورزشگاه آزادی در فصل ۸۲-۸۱، پرسپولیس بازی‌های خانگی خود را در ورزشگاه تختی برگزار کرد.
در روزهای پایانی سال ۱۳۸۴، وبگاه رسمی باشگاه خبرهایی دربارهٔ این که پرسپولیس «ورزشگاه شهر قدس» را خریده‌است، منتشر کرد؛اما این ماجرا به علت مشکلات مالی و حقوقی باشگاه پایان یافت و به ثمر نرسید.
زمین تمرین

پیش از انقلاب، زمین‌های تمرین پرسپولیس ورزشگاه آپادانا و بولینگ عبده[بود. وقتی بولینگ عبده مصادره شد پرسپولیس در تپه‌های داوودیه تمرین می‌کرد.

در سالیان اخیر، تمرینات تیم اصلی بیشتر در ورزشگاه کارگران انجام می‌شد. در شهریور ۱۳۸۷، پس از انتقال باشگاه راه‌آهن به شهرری، پرسپولیس ورزشگاه راه‌آهن را به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان برای یک سال اجاره کرد و پس از ۳۵ سال به ورزشگاه خانگی دیرین خود در شهرک اکباتان بازگشت. هم‌اکنون تیم اصلی پرسپولیس در «مجموعه ورزشی خیریه عمل» تمرین می‌کند. تیم‌های پایهٔ نیز در ورزشگاه شهید درفشی‌فر تمرین و بازی می‌کنند.
هواداران و هماوردان
هواداران
پرسپولیس باشگاه پرهواداری است و بنا بر اعلام وبگاه رسمی، باشگاه برای هوادارنش ارزش بسیاری قائل است. با این که باشگاه پرسپولیس در تهران قرار دارد، در سراسر ایران هوادار دارد و در بازی‌های خارج از خانه نیز عده زیادی برای تشویق آن‌ها به ورزشگاه می‌روند. این باشگاه در افغانستان و امارات متحده عربی نیز هوادارانی دارد. عادل فردوسی‌پور در مجله ورلدساکر می‌نویسد: «پرسپولیس با بیش از ۳۰ میلیون هوادار به عنوان محبوب‌ترین باشگاه آسیا شناخته می‌شود.» بنا بر نوشته همشهری‌آنلاین، کنفدراسیون فوتبال آسیا در فهرستی پرسپولیس را بالاتر از الهلال عربستان و دالیان چین پرهوادارترین باشگاه آسیا معرفی کرده‌بود. همچنین، این باشگاه رکورد پرتماشاگرترین بازی لیگ قهرمانان آسیا را با ۹۵٫
موضوعات:معماری ایرانی و آثار باستانی ,

بر چسب: ,
از-پرسپولیس-تا-پرسپولیس...... از-پرسپولیس-تا-پرسپولیس...... از-پرسپولیس-تا-پرسپولیس...... از-پرسپولیس-تا-پرسپولیس...... از-پرسپولیس-تا-پرسپولیس...... امتیاز : 986 دیدگاه(0)

ارسال نظر

نام شما
وب سایت
پست الکترونیک
پیام
درج شکلک
نظر خصوصی
کد امنیتی

نظرات


صفحات نظرات
1 |
نظرسنجی
به نظر شما زشت نیست که بین ولنتاین و اسفندگان تفاوتی قائل نیستیم و فرهنگ آریایی خودمون را زیر پا گذاشته و فرهنگ غرب را می پرستیم؟


نتايج|| آرشیو نظرسنجی